Program Bezpieczny kredyt 2%

Program dopłat do kredytu Bezpieczny kredyt 2% skierowany jest do osób do 45 roku życia, które nie mają i nie miały nigdy wcześniej mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu i ma on umożliwić nabycie im swojego pierwszego „M”.
Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a w programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania. Obowiązuje za to, wg obecnych przepisów projektu ustawy, ograniczenie możliwości wniesienia wkładu własnego do wysokości 200.000 zł, a maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba wynosi 500.000 zł, w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600.000 zł, co pozwala na zakup nieruchomości za kwotę nie wyższą niż 700.000 zł lub 800.000 zł (200.000 zł wkład własny + kwota kredytu 500.000 zł lub 600.000 zł).
Co daje program:
Dopłatę do rat kredytu mieszkaniowego, która będzie przysługiwała przez pierwsze 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty.

Kredytobiorca w programie Bezpieczny kredyt 2% musi spełnić następujące warunki:
• kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać,
• kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności (ani spółdzielczego prawa) dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 50% udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem, jeśli go posiadali i sprzedali to nie mogą już skorzystać z programu,
• kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedno z nich,
• kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Co ciekawe, obecne przepisy projektu ustawy nie wykluczają osób posiadających prawo własności nieruchomości gruntowej i/lub garażu z możliwości wzięcia udziału w programie.
Kupowana nieruchomość ma mieć przeznaczenie zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, to znaczy, że w przypadku wynajęcia takiego mieszkania dopłaty wygasną.

Więcej informacji i przykładowe symulacje działania programu na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

Skontaktuj się z nami - Pomożemy Ci jak Przyjacielowi :)

tel. 12 260-21-50
e-mail: biuro@danax.pl